;
;

सर्वात महत्वाच्या अटी आणि शर्ती (MITC):

कर्जधारका/कांचे नाव/वे :

आवेदन क्रमांक :

वर नमूद कर्जधारक आणि वास्तू हाऊसिंग फायनांस कॉरपोरेशन लिमीटेड ("वीएचएफसी ") मध्ये मंजूर झालेल्या कर्जाच्या महत्वाच्या अटी आणि शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :

कर्जाच्या मुख्य अटी :

 • मंजूर कर्ज रक्कम

  :
 • व्याजाचा प्रकार (स्थीर/चल किंवा दुहेरी/विशेष दर)

  : चल
 • कर्जाचा हेतू

  :
 • वीएचएफसी पीएलआर

  : 17.67 %
 • व्याजदर

  : % प्रती वर्ष (वीएचएफसी प्राईम लेंडिंग रेट 17.67%-/+ %)
 • अवधि

  :
 • विमाहफ्ता रक्कम

  : रू.
 • विमाहफ्त्याची संख्या

  :
 • हफ्त्याचा प्रकार

  : मासिक
 • विमाहफ्ता/पूर्व-विमाहफ्ता यांसाठी प्रदर्शन दिनांक

  : प्रत्येक महिन्याची 5
 • परतफेडीचा प्रकार

  : एनएसीएच
 • व्याजदरात बदल असल्यास संभाषणाचा प्रकार

  : पत्र /एसएमएस/ईमेल द्वारे
 • व्याज रीसेट केल्याची दिनांक

  : पीएलआर बदल दिनांकासंबंधित
 • अधिस्थगन किंवा अनुदान

  : पात्रतेनूसार

टिप :

 • व्याजदरात बदल झाल्यास, वरिल नमूद विमाहफ्ता रक्कम तशीच राहील आणि कर्जाचा अवधि समायोजित (ऍडजस्ट) केला जाईल. तरीसुद्धा, विमाहफ्त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार वीएचएफसी कडे राखीव आहे.
 • कर्जधारक वीएचएफसी च्या कोणत्याही सूचना किंवा आठवणीशिवाय त्याच्या/तीच्या/त्यांच्या स्वतःच्या विश्वासावर कर्जधारक विमाहफ्ता आणि पूर्व विमा-हफ्ता (लागू असल्यास) भरतील.
 • वीएचएफसी ने अंमलात आणलेल्या धोरण आणि तत्वांप्रमाणे, सर्व ग्राहकांना प्राईम लेंडिंग रेट मध्ये बदल झाल्यास सूचना दिली जाईल. पुढे, अशा बदलांबद्दल पत्र/ईमेल/एसएमएस ने स्वतंत्र सूचना पाठविण्यासोबतच, सर्व ग्राहकांच्या माहितीसाठी तो बदल वीएचएफसी च्या वेबसाईटवर तात्काळ सूचित केल्या जाईल आणि दाखवली जाईल.

1. फी आणि शुल्क

आकाराचे स्वरूप रक्कम
स्वागत पत्र आणि कर्जमाफीच्या वेळापत्रकाची प्रत रु. 250/-
प्रारंभिक परत न मिळणारी आवेदन फी (शुल्क) एचएल साठी रू.3000
एलएपी साठी रू.5000
प्रक्रिया शुल्क मंजूर रकमेसाठी 2% पर्यंत
कर्ज रद्द करण्याचे शुल्क बाकी मुद्दलच्या 4%
सीईआरएसएआई शुल्क रू. 5 लाखांपर्यंतच्या कर्ज रकमेसाठी रू.250/-
रू. 5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी रू.500/-
पीडीसी / एनएसीएच बाऊंस शुल्क रू. 500/-
डिपॉझीट मध्ये विलंब झाल्यास दंडात्मक शुल्क (बाकी हफ्त्यावर लागू) 2% प्रती महिना
पीडीसी / एनएसीएच बदल शुल्क रू. 500/-
अकाऊंट स्टेटमेंट, कागदपत्रांची यादी, पुरोबंध (फोरक्लोजर) पत्र आणि नकल एनओसी रू. 500/- प्रत्येक कागदपत्रासाठी
कागदपत्रांची प्रत पुनर्प्राप्त करणे एका कागदपत्रासाठी रू.250/-
2 ते 4 कागदपत्रांसाठी रू.500/-
4 पेक्षा जास्त कागदपत्रांसाठी रू.1000/-
पूर्वदेयक आणि पूरोबंध (फोरक्लोजर) शुल्क चल व्याजदराने सह-कर्जधारकांसह किंवा शिवाय स्वतंत्र कर्जधारकाला गृह कर्ज मंजूर केले असल्यास: शुल्क नाही/लागू नाही

चल व्याजदराने व्यवसाय हेतूसाठी स्वतंत्र/स्वतंत्र नसलेल्यांना गृह-कर्जाव्यतिरीक्त कर्ज दिले असल्यास: प्री-क्लोजर आणि पार्ट-पेमेंटसाठी बाकी मुद्दलवर 4% शुल्क लागू होईल.
कलेक्शन शुल्क
धनादेश कलेक्शन शुल्क
रोख कलेक्शन शुल्क
रू 500/- प्रत्येक भेटीसाठी
रू 250/-
रू 500/-
मूळ कागदपत्र पुर्नप्राप्त करण्याचे शुल्क रू. 3000 /-

टिप :

 • वरील शुल्क आणि फी बदलाच्या अधिन आहेत आणि ते वीएचएफसी च्या पूर्ण निर्णयानूसार असतील तसेच शुल्कामध्ये कोणतेही बदल झाल्यास, त्याची माहिती ग्राहकाला लेखी/ईमेल द्वारे/एसएमएस ने पाठवली जाईल.
 • वरील सर्व शुल्क जीएसटी वगळता आहेत.

2. कर्जाची सुरक्षा:

गहाण मालमत्ता तपशील:

हमी (हमीदाराचे नाव नमूद केले जाईल):

असल्यास इतर सुरक्षा:

3. मालमत्ता/कर्जधारकाचा विमा:

कर्जधारका/कांनी आग लागणे, भूकंप आणि पूर यांचे सर्व धोके लक्षात घेता मालमत्तेचा विमा उतरवायला हवा आणि त्या पॉलिसी अंतर्गत वास्तू एचएफसी ला लाभार्थी बनवायला हवे. कर्जधारका/कांनी कर्जाच्या पूर्ण कालावधी दरम्यान विमाहफ्ता वेळेत भरून पॉलिसी चालू ठेवायला हवी आणि त्याचे पुरावे त्याने/तीने/त्यांनी वेळोवेळी वास्तू एचएफसी ला द्यायला हवे.

कर्जधारकाचा विमा: कर्जधारकाचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी.

4. कर्ज वितरणाच्या अटी:

मंजूरी पत्रात समाविष्ट असलेल्या आवश्यक अटींचे कर्जदारा/रांनी पालन करणे, स्वतःच्या सहभागाने देयक देणे, सर्व मालमत्ता आणि हक्क निर्मीती संबंधित कागदपत्र, मान्यताप्राप्त प्लॅन जमा करणे, वैधानिक मान्यता आणि आवश्यक असल्यास वास्तू एचएफसी साठी सुरक्षा निर्माण करणे.

5. थकबाकी वसूल करण्यासाठी संक्षिप्त प्रक्रिया:

काही प्रकरणात आवश्यकता असल्यास थकबाकी गोळा करणे किंवा न भरलेल्या बाकी आणि शुल्कासह संपूर्ण बाकी रक्कम गोळा करणे यांसाठीच्या न्यायालयीन प्रक्रियांसह कायदेशीर प्रक्रिया करण्याआधी वास्तू एचएफसी कर्जधारका/कांना लेखी सूचना पाठवेल. तरीसुद्धा, पालन न केल्यास, वास्तू एचएफसी तीच्या निर्णयाने कर्जधारका/कां ना वरील कृतीच्या आधी लेखी किंवा टेलीफोनवर आठवण किंवा सूचना देईल.

6. वार्षिक बाकी शिल्लक स्टेटमेंट दिले असेल ती दिनांक - ग्राहकांच्या विनंतीनूसार.

7. ग्राहक सेवा:

ग्राहक राष्ट्रीय सुट्या वगळता (सोमवार - शुक्रवार) सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 पर्यंत आमच्या शाखा कार्यालयांत भेट देऊ शकतात.

ग्राहक सेवेसाठी कोणाला संपर्क करावा: वीएचएफसी शाखा व्यवस्थापक किंवा सेल्स मॅनेजर.


किंवा

ज्या ग्राहकांना अभिप्राय किंवा तक्रार पाठवायची असेल ते सोमवार ते शुक्रवार (राष्ट्रीय सुट्या वगळता) सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत खालील ठिकाणी संपर्क करू शकतात


टोल फ्री क्रमांक: 1800 22 0001
ईमेल customercare@vastuhfc.com
खाली नमूद पत्त्यावर आम्हाला पत्रव्यवहार करा: वास्तू हाऊसिंग फायनांस कॉरपोरेशन लिमीटेड - कस्टमर सर्व्हिस सेल ए विंग 203/204 नवभारत प्रा.लि., नवभारत इस्टेट, बॅरिस्टर नाथ पै मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र 400015

नमूद कागदपत्र प्राप्त करण्यासाठीच्या प्रक्रिया: -

 • शाखेची टीम/ग्राहक सेवा टीम यांना पाठवलेल्या विनंतीच्या पोच दिनांकापासून 7 व्यवसाय दिवसांमध्ये कर्ज खाते स्टेटमेंट पाठवले जाऊ शकते (आवश्यक प्रशासकीय शुल्क एमआईटीसी प्रमाणे लागू होईल)
 • कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती विनंती पोच दिनांकापासून 10 व्यवसाय दिवसांमध्ये दिल्या जऊ शकतात. (आवश्यक प्रशासकीय शुल्क एमआईटीसी प्रमाणे लागू होईल)
 • मूळ कागदपत्र कर्ज समाप्ती दिनांकापासून 20 व्यवसाय दिवसांमध्ये परत केले जातील.

8. तक्रार निवारण यंत्रणा

टप्पा 1

 • कॉरपोरेट कार्यालयाला थेट ईमेल/कॉल्स/पत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारी संबंधित शाखांमध्ये सोडवल्या जातील
 • शाखे(शाखां) मध्ये प्राप्त झालेली/झालेल्या तक्रार(री) तक्रार नोंदवहीत नोंदवल्या जातील आणि कॉरपोरेट कार्यालयात त्याकडे लक्ष दिले जाईल.
 • ग्राहक सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 दरम्यान 1800 22 0001 वर संपर्क करू शकतात किंवा customercare@vastuhfc.com यावर ईमेल पाठवू शकतात.
 • 48 कामकाज तासांमध्ये कॉल करून तुम्हाला प्रतिसाद किंवा पोच देण्याची आम्ही खात्री करतो
 • सात कामकाज दिवसांच्या आत या यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेले पत्र किंवा ईमेल ला आम्ही नक्कीच प्रतिसाद किंवा पोच देतो.
आम्हाला येथे कॉल करा 1800 22 0001
आम्हाला येथे ईमेल करा customercare@vastuhfc.com
खालील पत्त्यावर आम्हाला येथे लिहा: वास्तू हाऊसिंग फायनांस कॉरपोरेशन लिमीटेड - कस्टमर सर्व्हिस सेल ए विंग 203/204 नवभारत प्रा.लि., नवभारत इस्टेट, बॅरिस्टर नाथ पै मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र 400015

टप्पा 2

 • दोन आठवड्यांमध्ये ग्राहक सेवा टीमच्या उपायांनी ग्राहकाला समाधान नसल्यास, ते आमच्या तक्रार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या तक्रार सांगू शकतात.
 • तक्रार अधिकार तपशील सर्व शाखांमध्ये नमूद आहे.
 • वास्तू हाऊसिंग फायनांस कॉरपोरेशन लिमीटेड ए-203, नवभारत इस्टेट, बॅरिस्टर नाथ पै मार्ग, आझाद नगर, सेवरी, मुंबई, महाराष्ट्र 400015 येथे ग्राहक लेखी तक्रार देऊ शकतात
 • आम्हाला प्राप्त झालेल्या तक्रारी योग्य पद्धतीने सर्व शक्य दृष्टीकोनातून बघू आणि त्यांचे अन्वेषण करू. VHFCL चे झालेले कोणतेही संभाषण ग्राहकांना दिले जाईल. समस्या सोडविण्यासाठी वेळ लागणार अशा तक्रारींना तत्परतेने पोच दिली जाईल.

तक्रार अधिकारी

श्री. सुजय पाटील / श्री. रोहित बालकृष्णन

आम्हाला येथे ईमेल करा customercare@vastuhfc.com
खालील पत्त्यावर आम्हाला येथे लिहा: वास्तू हाऊसिंग फायनांस कॉरपोरेशन लिमीटेड ए-203, नवभारत इस्टेट, बॅरिस्टर नाथ पै मार्ग, आझाद नगर, सेवरी, मुंबई, महाराष्ट्र 400015

टप्पा 3

 • प्रतिसाद असमाधानकारक असल्यास, किंवा कंपनीकडून ठराविक वेळात (एक महिना) प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यास, किंवा ग्राहक प्राप्त प्रतिसादाबद्दल असमाधानी असल्यास, ग्राहक NHB (नॅशनल हाऊसिंग बँक) कडे संपर्क करू शकतात.
 • ग्राहक NHB ला crcell@nhb.org.in/नियमन आणि निरीक्षण विभाग (तक्रार निवारण केंद्र), 4 था माळा, कोर 5 -ए, इंडिया हॅबिटेट सेंटर लोधी रोड, नवी दिल्ली - 110003 येथे तक्रार करू शकतात किंवा ऑनलाईन पोर्टल द्वारे त्यांची तक्रार नोंद करू शकतात
आम्हाला येथे ईमेल करा crcell@nhb.org.in
ऑनलाईन पोर्टल https://grids.nhbonline.org.in
खालील पत्त्यावर आम्हाला येथे लिहा: नियमन आणि निरीक्षण विभाग (तक्रार निवारण केंद्र), 4 था माळा, कोर 5-ए , इंडिया हॅबिटेट सेंटर लोधी रोड, नवी दिल्ली - 110003
MITC Marathi