;

HomeOur Investors

Our Investors

Pramod Bhasin

Vikram Gandhi

HomeOur Board

Our Board

Ms. Renuka Ramnath

Ms. Shyamala Gopinath

Mr. Vijay Kumar

Mr. Rajasekhara Reddy

Mr. Natrajan Ramkrishna

Mr. Sudhir N. Variyar

Mr. Sandeep Menon

Mr. John Tyler Day

HomeOUR TEAM

Our Team

Sujay Patil

Mohd Shakil Khan

Satish Nair

Arvin Jacob

Udit Kariwala

Shefali Pathak

Bharat Mehta

Nikhil Carvalho

Prraveen Khumar N

Our Investor