;

HomeOur Investors

Our Investors

Pramod Bhasin

Vikram Gandhi

HomeOur Board

Our Board

Ms. Renuka Ramnath

Ms. Shyamala Gopinath

Mr. Vijay Kumar

Mr. Rajasekhara Reddy

Mr. Natrajh Ramakrishna

Mr. Sudhir N. Variyar

Mr. Sandeep Menon

HomeOUR TEAM

Our Team

Sujay Patil

Mahadevan Iyer

Satish Nair

Ravichandra Madapati

Amit Mehta

Bharat Mehta

Rohith Balakrishnan

Nikhil Carvalho

Anusha Shetty

Prasanna BV

Vikki Soni

HomeState Heads

State Heads

Priyanka Jagtap

Santosh Hardia

Dharmeshkumar Kansara

Arvind Jain

Nishant Borkar

Gaurav Verma

Mitin Chachra

Arshad Iqbal

Chandresh P Rana

Asad Hussain Quresh

Mehul R Chavdagor

Pawan Ahuja

Manish Matani

Belalsen Nayak

Krishna Sumanth

Ponnuvel S

Sunil Chandra Reddy Nemili

Zulfikar Ali B

Our Investor